III POLSKO-NIEMIECKIE FORUM REGIONALNE oraz V TRANSGRANICZNA KONFERENCJA NAUKOWA

„Rozwój na peryferiach?”

Gorzów Wielkopolski, 14 czerwca 2018 r.

O konferencji


Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w III Polsko - Niemieckim Forum Regionalnym oraz V Transgranicznej Konferencji Naukowej pod tytułem:

„ROZWÓJ NA PERYFERIACH?”

Odbędą się one 14 czerwca 2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji będzie analiza naukowa wyzwań i kryzysów we współczesnej Europie ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i pogranicza polsko-niemieckiego) w tym procesie. W trakcie Forum natomiast zostanie poddana dyskusji problematyka relacji polsko-niemieckich, zarówno na poziomie europejskim czy krajowym jak i regionalnym czy lokalnym. Problematyka konferencji i Forum będzie traktowana wieloaspektowo stąd z założenia będzie mieć charakter interdyscyplinarny oraz stanie się miejscem spotkania (a może zderzenia) teorii i praktyki. W trakcie obrad zostaną przedstawione polityczne, społeczne i gospodarcze procesy zmian oraz ich konsekwencje zarówno na płaszczyźnie europejskiej czy krajowej jak i regionalnej.

Konferencja jest skierowana nie tylko do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, organizacji okołobiznesowych i organizacji pozarządowych. Planowany jest udział przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z Polski oraz gości z Niemiec i Ukrainy. Dodatkowym atutem wydarzenia jest to, że odbędzie się ono na terenie pogranicza polsko-niemieckiego. Jest to szczególny obszar bezpośredniego oddziaływania zachodzących zmian. Daje to możliwość zderzenia perspektywy centrumj z perspektywa peryferii w zakresie analizowanych zagadnień.

Obszary tematyczne:

1. Rozwój w Europie zmian i kryzysów?
2. Państwo w procesie integracji europejskiej.
3. Rozwój na peryferiach – determinanty zmian.
4. Relacje polsko-niemieckie w procesie integracji europejskiej.
5. Uwarunkowania rozwoju na pograniczu polsko-niemieckim.
6. Współpraca samorządów z Polski i Niemiec – analiza doświadczeń.
7. Centrum a peryferie. Jaka polityka regionalna?
8. Przyszłość procesu integracji europejskiej.

Organizatorami są: Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Tomasz Marcinkowski

Patronat medialny:


Radio Zachód Gorzów24.pl

Patronat honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Prezydent Miasta Gorzowa

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wojewoda Lubuski

Wojewoda Lubuski

Organizatorzy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Partnerzy konferencji:


Konrad Adenauer Stiftung

Fundacja Konrada Adenauera

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

25 lat Eroregionu Pro Europa Viadrina

Euroregion Pro Europa Viadrina

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Patronat honorowy:


Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wojewoda Lubuski

Organizatorzy:


Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Partnerzy konferencji:


Fundacja Konrada Adenauera

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Euroregion Pro Europa Viadrina

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Patronat medialny:


Radio Zachód

Gorzów24.pl

Rada Naukowa Konferencji

prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. dr hab. Janusz Soboń (Akademia im. Jakuba z Paradyża )
prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel (UAM Poznań)
prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM Poznań)
prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Jerzy Rossa (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (WAT Warszawa)
prof. Ragnar Leunig (Instytut Europejski Berlin)
prof. dr hab. Paweł Leszczyński (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. dr hab. Alicja Młynarczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Komitet organizacyjny konferencji

dr Tomasz Marcinkowski (przewodniczący)
dr Albin Skwarek (sekretarz)
dr Anna Chabasińska
dr Aleksandra Szczerba-Zawada
dr Halina Uchto
mgr inż. Marek Kannchen

Program konferencji

 

RNP - program konferencji

 

RNP - program konferencji

 

Informacje dla autorów

Zgłoszenie uczestnictwa i tematu referatu należy przesłać do dnia 20 maja 2018 r. za pomocą formularza.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 250 zł od osoby i obejmuje pełne uczestnictwo w konferencji wraz z możliwością publikacji (po otrzymaniu pozytywnej recenzji)(opłata nie obejmuje kosztów noclegu) lub 230 zł - publikacja bez udziału w konferencji.

Wpłaty należy dokonać do 20 maja 2018 r. roku na konto:

Kredyt Bank S.A. O/Gorzów Wielkopolski
13 1500 1416 1214 1001 0730 0000


W tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko z dopiskiem RnP 2018.

Ważne terminy:
Do 20 maja 2018 r. – zgłoszenie uczestnictwa i tematu referatu.
Do 20 maja 2018 r. – dokonanie opłaty.
Do 30 czerwca 2018 r. – nadesłanie tekstu referatu.

Referaty:
Teksty referatów w języku polskim lub angielskim (do 16 stron) wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim oraz krótką informacją o autorze prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.rnp@gmail.com w terminie do dnia 30.06.2018 r. Wymogi edytorskie, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie autora dostępne poniżej.

Nadesłane artykuły po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w publikacji monograficznej lub czasopismach naukowych wydawanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża.

Do pobrania

 • Oświadczenie
 • Wymogi edytorskie
 • Formularz zgłoszenia


  Rejestracja do 20 maja 2018 r.

  Dane organizatora:

  Akademia im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  Wydział Ekonomiczny
  Fryderyka Chopina 52
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Miejsce konferencji:

  Aula im. prof. Stanisława Kirkora
  Akademia im. Jakbuba z Paradyża
  w Gorzowie Wlkp.
  Chopina 52 bud. 5
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Budynek nr 5 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

  Copyright Ⓒ 2018 :: WE Akademii Im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim