III POLSKO-NIEMIECKIE FORUM REGIONALNE oraz V TRANSGRANICZNA KONFERENCJA NAUKOWA

„Rozwój na peryferiach?”

Gorzów Wielkopolski, 14 czerwca 2018 r.

O konferencji


Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w III Polsko - Niemieckim Forum Regionalnym oraz V Transgranicznej Konferencji Naukowej pod tytułem:

„ROZWÓJ NA PERYFERIACH?”

Odbędą się one 14 czerwca 2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji będzie analiza naukowa wyzwań i kryzysów we współczesnej Europie ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i pogranicza polsko-niemieckiego) w tym procesie. W trakcie Forum natomiast zostanie poddana dyskusji problematyka relacji polsko-niemieckich, zarówno na poziomie europejskim czy krajowym jak i regionalnym czy lokalnym. Problematyka konferencji i Forum będzie traktowana wieloaspektowo stąd z założenia będzie mieć charakter interdyscyplinarny oraz stanie się miejscem spotkania (a może zderzenia) teorii i praktyki. W trakcie obrad zostaną przedstawione polityczne, społeczne i gospodarcze procesy zmian oraz ich konsekwencje zarówno na płaszczyźnie europejskiej czy krajowej jak i regionalnej.

Konferencja jest skierowana nie tylko do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, organizacji okołobiznesowych i organizacji pozarządowych. Planowany jest udział przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z Polski oraz gości z Niemiec i Ukrainy. Dodatkowym atutem wydarzenia jest to, że odbędzie się ono na terenie pogranicza polsko-niemieckiego. Jest to szczególny obszar bezpośredniego oddziaływania zachodzących zmian. Daje to możliwość zderzenia perspektywy centrumj z perspektywa peryferii w zakresie analizowanych zagadnień.

Obszary tematyczne:

1. Rozwój w Europie zmian i kryzysów?
2. Państwo w procesie integracji europejskiej.
3. Rozwój na peryferiach – determinanty zmian.
4. Relacje polsko-niemieckie w procesie integracji europejskiej.
5. Uwarunkowania rozwoju na pograniczu polsko-niemieckim.
6. Współpraca samorządów z Polski i Niemiec – analiza doświadczeń.
7. Centrum a peryferie. Jaka polityka regionalna?
8. Przyszłość procesu integracji europejskiej.

Organizatorami są: Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Tomasz Marcinkowski

Patronat honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Prezydent Miasta Gorzowa

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wojewoda Lubuski

Wojewoda Lubuski

Organizatorzy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Partnerzy konferencji:


Konrad Adenauer Stiftung

Fundacja Konrada Adenauera

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

25 lat Eroregionu Pro Europa Viadrina

Euroregion Pro Europa Viadrina

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Patronat honorowy:


Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wojewoda Lubuski

Organizatorzy:


Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Partnerzy konferencji:


Fundacja Konrada Adenauera

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Euroregion Pro Europa Viadrina

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Rada Naukowa Konferencji

prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)
prof. zw. dr hab. Janusz Soboń (Akademia im. Jakuba z Paradyża )
prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel (UAM Poznań)
prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM Poznań)
prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Jerzy Rossa (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (WAT Warszawa)
prof. Ragnar Leunig (Instytut Europejski Berlin)
prof. dr hab. Paweł Leszczyński (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. dr hab. Alicja Młynarczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Komitet organizacyjny konferencji

dr Tomasz Marcinkowski (przewodniczący)
dr Albin Skwarek (sekretarz)
dr Anna Chabasińska
dr Aleksandra Szczerba-Zawada
mgr inż. Marek Kannchen

Program konferencji

 

Szczegółowy program wkrótce.

 

Informacje dla autorów

Zgłoszenie uczestnictwa i tematu referatu należy przesłać do dnia 20 maja 2018 r. za pomocą formularza.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 250 zł od osoby i obejmuje pełne uczestnictwo w konferencji wraz z możliwością publikacji (po otrzymaniu pozytywnej recenzji)(opłata nie obejmuje kosztów noclegu) lub 230 zł - publikacja bez udziału w konferencji.

Wpłaty należy dokonać do 20 maja 2018 r. roku na konto:

Kredyt Bank S.A. O/Gorzów Wielkopolski
13 1500 1416 1214 1001 0730 0000


W tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko z dopiskiem RnP 2018.

Ważne terminy:
Do 20 maja 2018 r. – zgłoszenie uczestnictwa i tematu referatu.
Do 20 maja 2018 r. – dokonanie opłaty.
Do 30 czerwca 2018 r. – nadesłanie tekstu referatu.

Referaty:
Teksty referatów w języku polskim lub angielskim (do 16 stron) wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim oraz krótką informacją o autorze prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.rnp@gmail.com w terminie do dnia 30.06.2018 r. Wymogi edytorskie, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie autora dostępne poniżej.

Nadesłane artykuły po otrzymaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w publikacji monograficznej lub czasopismach naukowych wydawanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża.

Do pobrania

 • Oświadczenie
 • Wymogi edytorskie
 • Formularz zgłoszenia


  Rejestracja do 20 maja 2018 r.

  Dane organizatora:

  Akademia im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  Wydział Ekonomiczny
  Fryderyka Chopina 52
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Miejsce konferencji:

  Aula im. prof. Stanisława Kirkora
  Akademia im. Jakbuba z Paradyża
  w Gorzowie Wlkp.
  Chopina 52 bud. 5
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Budynek nr 5 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

  Copyright Ⓒ 2018 :: WE Akademii Im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim